5 Kỹ Năng Phiên Dịch Viên Cần Có

11/7/2016
Ngoài kiến thức, kỹ năng phiên dịch viên cần có là yếu tố cần có nếu bạn muốn trở thành phiên dịch viên giỏi. Dưới đây là 5 kỹ năng cần có của phiên dịch viên 1. Kỹ năng.