Nâng Cao

Khoá học

MC Nâng Cao/ Truyền Hình

KHÓA HỌC MC NÂNG CAO/ TRUYỀN HÌNH (PROFESSIONAL MC) MÔ TẢ KHÓA HỌC Sau khi có được nền tảng cơ bản cho tất cả các thể loại và những kỹ năng cơ bản, học viên có thể tham gia.