Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển Dụng Trợ Giảng – Tư Vấn Viên Tháng 5

𝐌𝐂 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 – 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 𝐌𝐂, 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩, 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 !!!!! 1. Số lượng – 5 Nhân viên full time – 10 nhân viên part time – 20 thực tập sinh 2. Đối.

Tuyển dụng

MC World Tuyển Dụng Trưởng Nhóm Marketing

MC World là trung tâm đào tạo MC UY TÍN – CHẤT LƯỢNG tại Hà Nội, được thành lập với mong muốn trở thành nơi khơi nguồn đam mê và đồng hành cùng các bạn yêu thích đứng trên.

Tuyển dụng

MC World Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Fulltime- Parttime- CTV

MC World là trung tâm đào tạo MC UY TÍN – CHẤT LƯỢNG tại Hà Nội, được thành lập với mong muốn trở thành nơi khơi nguồn đam mê và đồng hành cùng các bạn yêu thích đứng trên.